Tietosuojakäytäntö

Rekisteriseloste

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 

Laatimispäivä 6.12.2014

1. Rekisterinpitäjä

Finnparttia Oy (0646976-6)

Joutnantie 76

25500 Perniö

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Petri Koskinen

petri.koskinen (at) finnparttia.fi

3. Rekisterin nimi

Finnparttia verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Finnparttia verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Finnparttia verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Google Analytics

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa Google Inc. ("Google"). Google Analytics käyttää evästeitä (cookies), tekstitiedostoja, jotka tallentuvat tietokoneellesi ja auttavat verkkosivustoa analysoimaan käyttäjien sivuston käyttöä.

 

Evästeen tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstäsi (mukaan lukien IP-osoitteesi) siirretään ja tallennetaan Yhdysvalloissa sijaitsevalle Googlen palvelimelle. Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen verkkosivuston käyttöä, kootakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta verkkosivuston operaattoreille ja tarjotakseen muita verkkosivuston ja Internetin käyttöön liittyviä palveluja.

 

Google saattaa myös tarvittaessa siirtää nämä tiedot kolmansille osapuolille, jos laki näin vaatii, tai jos kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei missään tapauksessa liitä IP-osoitettasi muihin Googlen säilyttämiin tietoihin. Voit estää evästeiden käytön valitsemalla sopivat asetukset selaimestasi. Huomaa kuitenkin, että näin tehdessäsi et ehkä voi käyttää sivuston kaikkia toimintoja niiden täydessä laajuudessa.

 

Voit milloin tahansa ja pysyvästi estää Google Analytics -palvelun avulla tehtävän IP-osoitteesi keruun ja käytön. Katso lisätietoja kohdasta http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Finnparttia verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

11. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.